BEHANDELING

Op deze pagina vindt u informatie over onze werkwijze en welke voorbereiding van u nodig is. Verder wordt kort uitgelegd welke stappen worden doorlopen om tot een behandelplan en kostenopgave te komen en hoe de behandeling in zijn werk gaat.Voor het maken van een eerste afspraak kunt u ons contact formulier invullen. TMO zal dan met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Ook kunt een telefonische afspraak maken onder nummer 010 - 512 1323

1. Intake

Tijdens uw 1e afspraak meldt u zich bij de balie, waar wij samen met u uw gegevens doorlopen die u door middel van het online inschrijfformulier heeft ingevuld.

2. Onderzoek

Tijdens de intake bekijkt de tandarts-orthodontist de stand van het gebit. Vervolgens wordt in overleg met u vastgesteld of het noodzakelijk of wenselijk is een orthodontische behandeling te starten. Lijkt een behandeling inderdaad nodig of wenselijk, dan worden direct gedetailleerde röntgenfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt. Dit is nodig om tot een definitieve beoordeling en behandelplan te komen. Indien nodig wordt er een tweede afspraak gepland bij de balie.

3. Behandelplan maken

Op basis van de gegevens uit het onderzoek worden verschillende simulaties gemaakt in zeer geavanceerde 3D software. Hiermee kan nauwkeurig worden bepaald hoe het verwachte eindresultaat eruit zal zien en langs welke weg dit optimaal kan worden bereikt. Bij elke cliënt kijken wij welke behandelmethode het beste resultaat oplevert, ook gelet op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Maatwerk dus.

4. Behandelplan bespreken

Tijdens de tweede afspraak leggen wij u in detail uit wat uw specifieke gebitssituatie is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Samen met u nemen we het behandeltraject door en bespreken we wat de beste oplossing is, gelet op uw specifieke situatie en beantwoorden we al uw vragen. Tot slot ontvangt u een kostenopgave voor de voorgestelde behandeling. Na dit 2e gesprek bent u volledig geïnformeerd en beslist u zelf of u het behandeltraject in wilt. Op de pagina Tarieven kunt u aanvullende informatie krijgen over de behandelkosten.

5. Orthodontische behandeling

Als u uw keuze heeft gemaakt over de best bij u passende behandeling dan kunnen er afspraken gemaakt worden door de baliemedewerkster.

Als u besluit om het behandeltraject in te gaan dat TMO voorstelt, dan zullen er afspraken gepland worden door de baliemedewerkster. De tandarts-orthodontist zal bij ieder bezoek de ontwikkelingen van het gebit beoordelen en bijsturen. Vervolgens zullen de assistentes de uitvoerende handelingen verrichten, zoals het plaatsen, aanpassen en verwijderen van de beugel. Dit op basis van het behandelplan en onder begeleiding van de behandelend tandarts-orthodontist.

6. Nacontroles

Nadat de behandeling is afgerond en uw beugel of apparatuur is verwijderd, zal er nog een aantal nacontroles nodig zijn. Na de beugelbehandeling staan tanden en kiezen helemaal recht. De behandeling is dan echter niet afgelopen. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe gebit mooi blijft, plaatsen we retentieapparatuur .